February 26, 2009

Ubuntu Java Locking errors in GWT

When doing GWT development on Ubuntu 8.10 I get the following errors:

Locking assertion failure. Backtrace:
#0 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 [0x889037c7]
#1 /usr/lib/libxcb-xlib.so.0(xcb_xlib_unlock+0x31) [0x88903891]
#2 /usr/lib/libX11.so.6(_XReply+0x254) [0x86f02494]
#3 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0x88051dce]
#4 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0x8803bd77]
#5 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so [0x8803bef3]
#6 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so(Java_sun_awt_X11GraphicsEnvironment_initDisplay+0x26) [0x8803c136]
#7 [0xb148b008]
#8 [0xb1484b6b]
#9 [0xb1484b6b]
#10 [0xb1482236]
#11 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/server/libjvm.so [0xb7717eec]
#12 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/server/libjvm.so [0xb78e7ae8]
#13 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/server/libjvm.so [0xb7717d1f]
#14 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/server/libjvm.so(JVM_DoPrivileged+0x32d) [0xb777582d]
#15 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/libjava.so(Java_java_security_AccessController_doPrivileged__Ljava_security_PrivilegedAction_2+0x3d) [0xb742130d]
#16 [0xb148a898]
#17 [0xb1484a94]
#18 [0xb1482236]
#19 /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/server/libjvm.so [0xb7717eec]


I found a fix in this post

namely:

sudo vi /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun-1.5.0.16/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so
:%s/XINERAMA/FAKEEXTN/g